Nguyễn Ngọc Trang

Hình của Nguyễn Ngọc Trang

Giáo viên dạy môn thiết kế Web


Quốc gia:Việt Nam
Tỉnh/Thành phố:HCM
Khoá học:Hướng Dẫn Sử Dụng Moodle, Hướng Dẫn Sử Dụng Quản Lý Khóa Học Trực Tuyến, Quản Lý Phòng Máy Hiệu Quả Với Chương Trình Netop School, Hướng Dẫn Thiết Kế Bài Giảng Điện Tử Bằng eXe, Thiết Kế Khóa Đào Tạo Trực Tuyến Bằng Moodle, Thiết Kế Web, Đo Lường Điện & Thiết Bị Đo, Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin, Nghiên Cứu Khoa Học, Thiết Kế Dự Án Học Tập 1, Thiết Kế Dự Án Học Tập 2, Thiết Kế Dự Án Học Tập 3, Dự Án HọcTập 4
Truy cập gần nhất:Wednesday, 21 September 2016, 11:30 AM  (151 days 23 hours)