Administrator

Administrator

Administrator của Elearning Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng


Quốc gia:Việt Nam
Tỉnh/Thành phố:Hồ Chí Minh
Thư điện tử:iro@lttc.edu.vn
Trang web:http://lytc.edu.vn
Khoá học:Hướng Dẫn Sử Dụng Moodle, Hướng Dẫn Sử Dụng Quản Lý Khóa Học Trực Tuyến, Quản Lý Phòng Máy Hiệu Quả Với Chương Trình Netop School, Hướng Dẫn Thiết Kế Bài Giảng Điện Tử Bằng eXe, Thiết Kế Khóa Đào Tạo Trực Tuyến Bằng Moodle, Hướng Dẫn Sinh Viên Đăng Ký và Sử Dụng Hệ Thống Moodle, Anh Văn TOEIC, Anh Văn Cơ Bản, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm PowerDesigner
Truy cập gần nhất:Thursday, 21 December 2017, 06:57 PM  (242 days)