QUI ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE E-LEARNING TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

Chào mừng bạn đến với website e-learning trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
  • ELearning là hệ thống website hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác dạy và học của trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. Các đơn vị, cá nhân sử dụng eLearning phải tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quy định của nhà trường và các quy định riêng cho hệ thống eLearning.
  • Người dùng cần đăng ký một tài khoản để sử dụng được những môn học trên website. Khi đăng ký sẽ có một số thông tin cá nhân cần cung cấp như: Họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email …
  • Khai báo thông tin cá nhân phải chính xác, không dùng bí danh.
  • Người dùng (Bao gồm giáo viên và học sinh - sinh viên) phải bảo vệ tài khoản của mình, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tài khoản bị người khác lợi dụng với mục đích xấu (phải đặt mật khẩu an toàn và không cung cấp cho bất kỳ ai).
  • Chỉ sử dụng với mục đích học tập, không đưa nội dung không liên quan đến môn học lên website này.
  • Khi thảo luận trên các diễn đàn người dùng phải sử dụng lời lẻ lịch sự, tôn trọng Thầy Cô và bạn bè, không tuyên truyền nội dung xấu, thô tục, có tính chất làm tổn thương người khác.
  • Thực hiện đầy đủ các qui định do Giáo viên đưa ra đối với từng môn học.
  • Mọi người thực hiện đúng các yêu cầu trên với mục đích chung là tôn trọng mọi người và chính bản thân mình, mong tất cả mọi người chấp hành nghiêm túc!

Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM

Sửa lần cuối: Friday, 21 November 2008, 04:13 PM