Giáo trình học tập dành cho cán bộ giảng dạy và Sinh viên hệ Cao đẳng


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả

G

:
atld

Giáo trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Được dùng trong việc giảng dạy môn "An toàn lao động" trong các bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

Tài liệu được tải tại đây

:
atd

Giáo trình của Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp. Được dùng trong việc giảng dạy môn "An toàn điện" trong các bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.

Tài liệu được tải tại đây

:
cnxh

Giáo trình của bộ Giáo dục & Đào tạo. Được dùng trong việc giảng dạy môn "Chủ nghĩa xã hội khoa học" trong các trường Đại học và cao đẳng.


Tài liệu được tải tại đây

:
KYNANGGIAOTIEP

Giáo trình Kỹ năng Giao tiếp. Được dùng trong việc giảng dạy môn "
Kỹ năng giao tiếp" trong các hệ Trung cấp Chuyên nghiệp. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.

Tài liệu được tải tại đây

:
vlck

Giáo trình của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Được dùng trong việc giảng dạy môn "Vật liệu cơ khí" trong các bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.

Tài liệu được tải tại đây

K

:
ktct

Giáo trình của bộ Giáo dục & Đào tạo. Được dùng trong việc giảng dạy môn "Kinh tế chính trị" trong các trường Đại học và cao đẳng thuộc khối kỹ thuật.

Tài liệu được tải tại đây

L

:
lichsudang

Giáo trình của bộ Giáo dục & Đào tạo. Được dùng trong việc giảng dạy môn "Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam" trong các trường Đại học và cao đẳng.

Tài liệu được tải tại đây

T

:
th

Giáo trình của bộ Giáo dục & Đào tạo. Được dùng trong việc giảng dạy môn "Triết học Mác - Lênin" trong các trường Đại học và cao đẳng.

Tài liệu được tải tại đây

:
tthcm

Giáo trình của bộ Giáo dục & Đào tạo. Được dùng trong việc giảng dạy môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" trong các trường Đại học và cao đẳng.

Tài liệu được tải tại đây