Administrator
Bị lỗi khi đăng nhập e-Learning
Bởi Administrator - Tuesday, 5 October 2010, 06:04 PM
 
Trong thời gian nâng cấp hệ thống, một số tài khoản đăng nhập vào e-Learning bị lỗi vui lòng gửi email về địa chỉ iro@lytc.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng KHCN&QHQT (D1.2-03) để được hỗ trợ.