Danh mục khoá học

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN 
 Hướng Dẫn Sử Dụng MoodleKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Hướng Dẫn Sử Dụng Quản Lý Khóa Học Trực TuyếnKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
 Quản Lý Phòng Máy Hiệu Quả Với Chương Trình Netop SchoolKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
 Hướng Dẫn Thiết Kế Bài Giảng Điện Tử Bằng eXeKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
 Thiết Kế Khóa Đào Tạo Trực Tuyến Bằng MoodleKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt

Hệ Cao đẳng liên thông 

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 
 Thiết Kế WebKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG 
 Hướng Dẫn Sinh Viên Đăng Ký và Sử Dụng Hệ Thống MoodleKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
KHOA HỌC CƠ BẢN 

Hệ Cao Đẳng 
 Hóa Học 2Tóm tắt
 Anh Văn TOEICKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
 Anh Văn Cơ BảnKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt

Hệ Cao đẳng 

Hệ Cao Đẳng liên thông 

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 
CƠ KHÍ 

Hệ Cao đẳng 

Hệ Cao đẳng liên thông 

Hệ Trung cấp Chuyên Nghiệp 
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

Hệ Cao đẳng 
 Đo Lường Điện & Thiết Bị ĐoKhoá học này cần có mật khẩu truy cập

Hệ Cao đẳng liên thông 

Hệ Trung cấp Chuyên Nghiệp 
 Kỹ Thuật ĐiệnKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt

An Toàn Điện 
 An Toàn Điện
ĐỘNG LỰC 

Hệ Cao đẳng liên thông 

Hệ Trung cấp Chuyên Nghiệp 
ĐIỆN LẠNH 

Hệ Cao đẳng 

Hệ Cao đẳng liên thông 

Hệ Trung cấp Chuyên Nghiệp 
CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG 

Hệ Cao đẳng 

Hệ Trung cấp Chuyên Nghiệp 
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
công nghệ thông tin 

Cao đẳng 
 DỰ ÁN HỌC TẬP 7
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông TinKhoá học này cần có mật khẩu truy cập

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Hệ trung cấp 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 Nghiên Cứu Khoa HọcKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaKhoá học này cần có mật khẩu truy cập

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Hệ Cao đẳng 
 Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm PowerDesignerKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Phân Tích và Thiết Kế Hệ ThốngKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Thiết Kế Dự Án Học Tập 1Khoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Thiết Kế Dự Án Học Tập 2Tóm tắt
 Thiết Kế Dự Án Học Tập 3Khoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Dự Án HọcTập 4Khoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Thiết Kế Dự Án Học Tập 5Khoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Thiết Kế Dự Án Học Tập 6Khoá học này cần có mật khẩu truy cập